Regulamin Forum polskiego dystrybutora programu DMDE

Regulamin forum podstawowe informacje dotyczące zasad na forum.

Regulamin Forum polskiego dystrybutora programu DMDE

Postprzez DMDE » 5 lip 2010, o 12:11

Witamy na forum DMDE / DM Disk Editor and Data Recovery Software programu do odzyskiwania danych.
Program DMDE jest własnością Dmitry Sidorov (http://dmde.com)

Regulamin Forum stworzonego przez firmę PARTNER dystrybutora programu DMDE na Polskę (http://www.dmde.pl).

1. Regulamin forum dyskusyjnego

1. Zabrania się wysyłania na publiczne forum materiałów uzyskanych nielegalnie lub w inny sposób naruszających prawo
2. Zabrania się tworzenia wiadomości mających charakter reklamowy lub spamu.
3. Użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za zawarte w nich treści.
4. Wszelkie spory nie związane bezpośrednio z toczoną dyskusją w temacie należy rozwiązywać tylko i wyłącznie przez system Prywatnych Wiadomości (PW).
5. Każdy użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta. Dla użytkowników licencji pełnej wersji DMDE mogą być tworzone dodatkowe konta (użykownika wersji DMDE nie komercyjnej, użytkownika DMDE wersji komercyjnej, resellers) Konta te zakłada na ich wniosek Administrator. Za skutki wynikłe z udostępniania swojego konta osobom trzecim odpowiada jego właściciel.
6. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności wymienionych w upomnieniu lub poleceniu, określonych przez moderatora np. poprawienie tytułu tematu, treści tematu, pisowni, błędów ortograficznych itp.
7. Osoby funkcyjne forum (administrator, nadzorcy, moderatorzy) mają prawo ingerencji w wiadomości użytkownika w celu:

7.1 wydania upomnienia lub polecenia,
7.2 korekty - tytułu tematu, merytorycznej zawartości treści, pisowni lub błędów ortograficznych,
7.3 korekty - w polu podpisu: rozmiaru i koloru tekstu, treści zakłócających przeglądanie forum oraz treści niezgodnych z prawem,
7.4 korekty - w polu identyfikacyjnym użytkownika: emblematu (avatara), nazwy użytkownika (nick`a) lub miejscowości, jeżeli zawierają treści ogólnie przyjęte za nieprzyzwoite i naruszają obowiązujące normy prawno-obyczajowe oraz treści pozbawione związku z ich przeznaczeniem
7.5 usunięcia załącznika do wiadomości, nie spełniającego odpowiednich wymagań lub korekty jego treści (zawartości) bądź zmiany rozmiaru.

8. Moderator ma prawo usuwania wiadomości, przenoszenia jej do dowolnego działu oraz zamykania tematu jeżeli stwierdzi, że dana wiadomość:

8.1 obniża ogólny poziom forum,
8.2 została napisana w sposób niezrozumiały (niepoprawna pisownia, popełnienie licznych błędów ortograficznych, użycie slangu młodzieżowego lub branżowego),
8.3 została napisana w nieodpowiednim dziale,
8.4 została napisana przy braku związku z tematem.

9. Moderator nie ma obowiązku poinformowania strony zainteresowanej o działaniach moderacyjnych wykonanych na danej wiadomości czy temacie. Nie ma też obowiązku tłumaczenia się ze swoich decyzji użytkownikom forum.
10. Podczas pisania wiadomości nie jest dozwolone:

10.1 pisanie jednakowych postów lub tematów w różnych działach forum,
10.2 pisanie wiadomości nic nie wnoszących do dyskusji np.: dziękuję, sprawdzę jutro (dozwolone jest podziękowanie za pomoc, co jest jednoznaczne z zakończeniem tematu),
10.3 zamieszczanie małych załączników jeden po drugim, wysyłanie kilkunastu odpowiedzi z małymi załącznikami,
10.4 pisanie postów nie związanych z tematem, ironizowanie w formie docinek czy uśmieszków,
10.5 notoryczne zakładanie nowych tematów oraz zakładanie tematów w niewłaściwym dziale forum,
10.6 załączanie plików (schematów) nie związanych z prowadzonym tematem w działach do tego nie przeznaczonych,
10.7 propagowanie i przepisywanie innych stron internetowych bez wyraźnej potrzeby i merytorycznego związku z tematem,
10.8 prześladowanie, obrażanie , ośmieszanie, używanie niecenzuralnych słów pod adresem innych użytkowników, stosowania różnych form zaczepki, złośliwości i kpin, ogólnie przyjętych za naruszenie netykiety i kultury obcowania na forum (wymiana osobistych uwag tylko na PW),
10.9 pisanie z użyciem slangu młodzieżowego (branżowego), notoryczne popełnianie błędów ortograficznych, pisanie z użyciem przycisku "Caps Lock" (wszystkie litery duże) zarówno w tytule jak i w treści tematu,
10.10 zamieszczanie plików (schematów i załączników) znajdujących się już w bazie Elektrody lub w sieci Internet (można zastosować odpowiedni odsyłacz) w celu zdobywania dodatkowych punktów.
10.11 zamieszczanie odsyłaczy do materiałów o charakterze krótkotrwałym, których aktualność po określonym czasie wygasa, takich jak wszelkie linki do aukcji, ofert promocyjnych, wyprzedaży i itp.

11. W temacie wiadomości należy dokładnie zawrzeć całą istotę wysyłanych informacji. W działach serwisowo - naprawczych w tytule należy obowiązkowo podać dane sprzętu w sposób niezbędny do jego identyfikacji, np.: rodzaj sprzętu, markę i model naprawianego urządzenia jak również, w formie skrótowej lub symbolicznej, charakter uszkodzenia (problemu). Nie zezwala się na:

11.1 umieszczanie w tytule tematu terminów zastępczych jak: "pomoc", "problem", "pilne"itp.,
11.2 stosowania w temacie "ozdobników"z wykorzystaniem znaków alfanumerycznych lub emotikonów np. "!!!!!!!!!!!!!!!!" "????????" "******"

12. Udzielanie porad uznanych za szkodliwe bądź bezwartościowe podlega regulaminowym restrykcjom.
13. Nie będą tolerowane przypadki wykorzystywania archiwalnych tematów w celu zdobycia dodatkowych punktów, poprzez ich odświeżanie i dopisywanie treści nie wnoszących nic nowego do tematu.
14. Przed napisaniem nowego tematu każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zawartością danego działu oraz zawartych w nim ogłoszeń (niebieskie tematy). Powinien również użyć lokalnej wyszukiwarki w celu upewnienia się, czy temat nie był już poruszany na forum (link szukaj u góry strony).
15. Wszyscy polscy użytkownicy forum podlegają tej samej ocenie w zakresie: poprawnej pisowni, ortografii i sposobu logicznego formułowania myśli. Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami w tym zakresie.
16. Za podstawowe przesłanie w działalności na forum uznaje się bezinteresowność, własną inicjatywę i przedsiębiorczość użytkowników. Nie będą akceptowane wszelkie formy lenistwa, i roszczeniowego charakteru prezentowane przez użytkowników.


Administratorzy oraz moderatorzy dokonają wszelkich starań, aby na forum nie było:

* Jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, szkodliwych, zagrażających, molestujących, obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, profanujących, szerzących nienawiść, niedopuszczalnych pod względem rasowym, etnicznym lub innym, w tym, choć nie wyłącznie wszelkich materiałów zachęcających do postępowania stanowiącego przestępstwo, pociągającego za sobą odpowiedzialność karną, cywilną lub w inny sposób naruszającą jakiekolwiek obowiązujące prawo polskie.
* Danych osobowych, takich jak: wiadomości podające numery telefonów, numery ubezpieczenia społecznego, numery rachunków, adresy lub dane o pracodawcach.
* Wiadomości utworzonych przez osoby nie będące rzecznikami firmy PARTNER, DMDE Polska, DMDE Forum, DMDE, które twierdzą, że występują w ich imieniu.
* Powielonych wiadomości umieszczonych w odrębnych katalogach przez tego samego Użytkownika, w których powtarza on tę samą treść.
* Wszelkiego typu numerów seryjnych.

2. Postanowienia ogólne

* Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z serwisu internetowego http://www.forum.dmde.pl. zwanego dalej serwisem.
* Regulamin dotyczy osób rejestrujących się w serwisie i korzystających z forum internetowego http://www.forum.dmde.pl zwanego dalej forum bądź forum serwisowym.
* Regulamin dotyczy także osób anonimowych, które nie posiadają konta w serwisie, lecz mimo tego korzystają z serwisu lub forum dyskusyjnego.
* Dostęp Użytkownika do serwisu i korzystanie z niego podlegają wszystkim stosowanym polskim prawom i wyłącznej jurysdykcji polskich sądów.
* Wszelkie informacje lub treści, w tym wszelkie programy komputerowe dostępne w serwisie lub za jego pośrednictwem są chronione prawem autorskim.
* Użytkownikom nie wolno modyfikować, kopiować, rozprowadzać, wysyłać, przedstawiać, publikować, sprzedawać, licencjonować, tworzyć utworów zależnych lub wykorzystywać jakichkolwiek treści dostępnych w serwisie w innych celach niż dozwolony użytek osobisty.
* Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług nie ponosimy odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami serwisu i forum dyskusyjnego a opublikowanych w serwisie i na forum dyskusyjnym przez jakąkolwiek stronę.
* Nie ponosimy również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu i forum dyskusyjnego.
* Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie i forum dyskusyjnym tekstów/treści.
* Nie odpowiadamy za działania osób trzecich obsługujących systemy informatyczne serwisu (dostawca serwera na którym znajduje się serwis i forum dyskusyjne oraz łączy internetowych), jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu i forum dyskusyjnego, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
* Nie odpowiadamy ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu i forum dyskusyjnego zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych czy też zaistniałych z innych przyczyn nie leżących po naszej stronie.
* Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich nieuprawnionych linków i ramek, nie ponosimy również odpowiedzialności za treści dostępne na jakichkolwiek innych stronach internetowych połączonych z serwisem. Użytkownik korzysta z dostępu do wszelkich innych stron internetowych połączonych z serwisem na swoje własne ryzyko.
* Zastrzegamy sobie prawo przechowywania danych na komputerze Użytkownika w formie pliku "cookie" lub podobnego pliku w celu wprowadzenia zmian w serwisie i/lub forum dyskusyjnego zgodnie z preferencjami Użytkownika. Pliki "cookie", podlegają, na równi z oprogramowaniem, trosce Klientów serwisu i mogą być przez nich w pełni administrowane, przenoszone i/lub kasowane.

3. Rejestracja w serwisie

* Rejestracja w serwisie jest bezpłatna, dobrowolna i nie jest wymagana od użytkownika serwisu.
* Rejestracji można dokonać pod adresem Rejestracja

Od osoby rejestrującej wymaga się:

* Podania w formularzu rejestracyjnym prawidłowego adresu e-mail.
* Dbanie o dobro serwisu i wykorzystywania go wyłącznie w celach do tego przeznaczonych.
* Serwis zobowiązuje się do nieudzielania informacji na temat danych osobowych osoby rejestrującej (w tym adresu e-mail) osobom trzecim, chyba że wymóg taki wynika z prawomocnego orzeczenia właściwych organów czy instytucji.
* Serwis zastrzega sobie prawo do skasowania konta bez poinformowania o tym użytkownika oraz bez podania przyczyny.
* Osoba rejestrująca zgadza się na otrzymywanie informacji dotyczących serwisu i działalności firmy PARTNER, DMDE Polska, DMDE i niniejszego forum drogą poczty elektronicznej.
* Osoba rejestrująca się w serwisie lub udzielająca się anonimowo na forum dyskusyjnym, automatycznie akceptuje niniejszy regulamin.


4. Materiały umieszczone w serwisie

* Serwis nie odpowiada za wykorzystanie materiałów umieszczonych w serwisie oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku ich użycia.
* Dokumentacje są zamieszczone w tym serwisie jedynie w celach edukacyjnych.
* Serwis nie odpowiada za materiały umieszczone na serwerze aczkolwiek autorzy zobowiązują się dokonać wszelkich starań, aby materiał umieszczony w serwisie był jak najbardziej rzetelny i zgodny z wymogami prawa.
* Dostęp do i korzystanie z obszarów serwisu i forum dyskusyjnego zabezpieczonych hasłem i/lub bezpiecznych jest zastrzeżony jedynie dla uprawnionych Użytkowników.


5. Polityka prywatności

Podczas przeglądania stron serwisu, w celach statystycznych notowane są podstawowe informacje statystyczne.

6. Usunięcie konta

Konto może zostać zlikwidowane przez administratora, właściciela na wniosek użytkownika o zlikwidowanie konta lub na skutek naruszenia przez użytkownika regulaminu lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia z portalu materiałów zamieszczonych przez użytkownika, chyba że są one niezgodne z regulaminem lub przepisami prawa.

7. Zmiany zasad i przepisów

Zastrzegamy sobie prawo poprawiania niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie go na stronach serwisu Regulamin w kategorii „Informacje podstawowe dotyczące Forum” w dziale Regulamin Forum
* Wszelkie zmiany regulaminu serwisu i forum dyskusyjnego wchodzą w życie z dniem ich publikacji.


8. Inne

* W razie złamania reguł tego regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu.
* Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, szyfrujemy w bazie hasła kont użytkowników, a także numery IP. Hasła nikt nie jest w stanie odczytać i w przypadku zapomnienia, jest generowane nowe hasło. Numer IP oraz adres email może tylko zobaczyć administrator forum. Nie przekazujemy żadnych informacji osobom trzecim odnośnie numerów IP użytkowników, haseł oraz adresów e-mail. Takie dane mogą zostać przekazane tylko na wniosek prokuratora.
* Możemy wysłać w formie przypomnienia na podany adres e-mail w profilu informację odnośnie użytkowanego konta
* Wciskając przycisk wyślij przy pisaniu wiadomości zgadzasz się na nieodpłatne przetwarzanie i powielanie przez nas wysłanych informacji z zachowaniem braku modyfikowania treści wiadomości (jeżeli wysłane informacje pozostają w zgodzie z prawem i nie łamią regulaminu forum)
DMDE
Administrator
 
Posty: 38
Dołączył(a): 5 lip 2010, o 12:11
Lokalizacja: Polska

Powrót do Regulamin forumcron